Java - Greenfoot

Lesmateriaal

Het materiaal dat je hier aantreft, houdt op één of andere manier verband met de Specifieke lerarenopleiding Informatica van Universiteit Gent, meestal zijn de auteurs lesgevers of studenten van die opleiding.

Tenzij dit anders is aangegeven, mag wat hier is verzameld, vrij gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden, zolang je maar aangeeft waar je het vandaan gehaald hebt en wie de oorspronkelijke auteurs zijn.

Programmeren in Java (algemeen)

    • Java spiekbrief. Java in het kort (5 bladzijden). Handig om naast je te leggen als je nog niet veel in Java hebt geprogrammeerd.

Programmeren in Java met Greenfoot

    • Greenfoot spiekbrief. Kort overzicht van de meest gebruikte opdrachten in Greenfoot. Handige hulp bij het programmeren in Greenfoot.
    • Greenfoot - Java spelenderwijs. Introductie tot programmeren in Java met Greenfoot (20 blz). Kan dienen als aanvulling op het boek van de auteur van Greenfoot, maar kan ook alleenstaand gebruikt worden.
    • Greenfoot - Bijkomende projecten. Enkele extra Greenfoot-scenario's ontworpen door de studenten van de lerarenopleiding informatie van Universiteit Gent (2014).

Grafische user interfaces (GUIs) in Java

    • JavaFX - GUIs in Java. JavaFX is de nieuwe standaard voor het maken van een grafische gebruikersinterface in Java. Je bouwt een formulier op met een grafische editor (een beetje zoals in Visual Basic) en je verbindt die met een Java-klasse, die dan reageert op gebeurtenissen (het indrukken van een knop, het selecteren van een optie, …).

Cursus Java op de site van CoderDojo Gent

Greenfoot

Greenfoot is een platform dat het zo eenvoudig mogelijk maakt om spelletjes te maken door de complexe delen van Java

te verbergen. Greenfoot is zeer goed geschikt om allerhande twee dimensionale spelletjes te maken.

Onderstaande oefeningen zijn onderverdeeld in verschillende moeilijkheden en laten je steeds meer onderdelen

van het Greenfoot platform en van Java gebruiken.

Greenfoot kan je hier gratis downloaden.

Oefeningen (CoderDojo Gent)